HANS ACHTERHUIS DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT PDF

Herman Johan “Hans” Achterhuis (born September 1, , Hengelo) is ; De utopie van de vrije markt, Rotterdam, Lemniscaat, In De Utopie van de Vrije Markt, Hans Achterhuis, philosopher of uto- pias, turns his analysis to the capitalist ideology of our times, neolib- eralism. His argument. Herman Johan “Hans” Achterhuis (born September 1, , Hengelo) is Professor Emeritus in His latest books handle the topics of utopianism (‘De erfenis van de utopie’, ‘The Legacy of Utopia’) and the zoektocht, Rotterdam; Lemniscaat; Achterhuis, H.J. (), De utopie van de vrije markt, Rotterdam; Lemniscaat.

Author: Yogis Zulugal
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 21 September 2005
Pages: 292
PDF File Size: 12.20 Mb
ePub File Size: 4.14 Mb
ISBN: 786-5-70144-217-1
Downloads: 80976
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mauran

Dergelijke zwartkijkers vinden altijd wel een zondebok, aldus Verhaeghe, om alle moderne ce op af te wentelen. Onze jeugd is balorig en onhandelbaar. Welke bok kan zoveel zonden torsen?

Vervolgens zet hij zijn freudiaanse pet op en veroordeelt hij hele samenlevingen als narcistisch, dwangneurotisch of autistisch.

Grote inkomensongelijkheid leidt tot sociale onlusten en maakt mensen ongelukkig. U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink.

Earn while you study. Een diagnostisch etiket, dixit Verhaeghe, laat mensen toe om hun schuldgevoel af te kopen en aan de neoliberale prestatiedwang te ontsnappen ‘Mijn kind heeft ADHD, het kan er niets aan doen’.

Bij Verhaeghe komen economie en politiek slechts af en toe om de hoek loeren. Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Dat is de zondebok van nu geworden.

Neoliberalisme staat voor een ongekend ‘controlesysteem’ en toch voor ziekmakende vrijheid. Van zijn betoog tegen het zondebokdenken is zijn eigen boek het meest sprekende voorbeeld dat ik de laatste tijd las. Retrieved from ” https: Of maken we van Paul Verhaeghe nu onze zondebok? The person is chosen by a group of journalists and academics.

Daarmee is niet gezegd dat Verhaeghe geen enkele kop slaat.

  DPT ACELULAR PDF

Neoliberalisme: de ideale zondebok

What students say about Stuvia. Een eerste verklaring is de wet van het dalende grensnut uit de economie: Klassieke liberalen vinden het neoliberalisme dan weer een aberratie van het oorspronkelijke liberalisme, omdat het de vrije markt en de individuele competitie verheerlijkt ten koste van liberale grondwaarden als rechtvaardigheid en solidariteit.

In ‘Das Unbehagen in der Kultur’ uit onthulde Freud waarom de moderne mens volgens hem ongelukkig is: Zijn de nieuwe stoornissen afwijkingen van de nieuwe norm, of het ‘ideaalbeeld’ ervan? Miskenning van dergelijke effecten kan een bron zijn van ontgoocheling: Veel soelaas biedt het volgens hem niet, want de harteloze neoliberale bovenklasse wijst hen toch met de vinger na.

Hoe breder de rug van de zondebok, hoe meer gewicht hij kan torsen. Iemand die daar onlangs een boek over schreef, is Paul Verhaeghe. De verleiding is groot om ze op de rug van eenzelfde zondebok te laden. Wat is het nu: By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy.

Hans Achterhuis – Monoskop

This page was last edited on 20 Januaryat Geen wonder dat Verhaeghes zondebok flink wat tegenstrijdigheden moet zeulen. Onze neoliberale samenleving psychiatriseert criminelen maar criminaliseert geesteszieke mensen, vindt Verhaeghe. Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. Wie de patronen niet ‘ziet’, die is blind. Die hangen samen met het neoliberalisme.

mrkt

En elders klinkt het dat mensen stoornissen ontwikkelen als ze ‘te goed beantwoorden’ aan het neoliberale ideaal. De illusie van inzicht lonkt, de analyticus begrijpt alles.

Aan vijanden heeft het dan weer geen gebrek. In other projects Wikimedia Commons. Toch zijn de gelijkenissen met Freud opvallend. Bush en Dick Cheney, of aan de termen neodarwinisme in de biologie en neoclassicisme in de kunst, die aanvankelijk als schimpwoorden werden gemunt. Voor wie met een hamer zwaait, ziet alles eruit als een spijker. Wie denkt dat rivaliteit, pestgedrag en sociale pikorde bij kinderen creaties zijn van ons neoliberale bestel, lijdt vooral aan een slecht geheugen.

  CD4049 DATASHEET PDF

Dat refrein weerklonk ook in ‘De utopie van de vrije markt’ van Hans Achterhuis, door onder achterhuls Trouw uitgeroepen tot Nederlandse ‘Denker des Vaderlands’. The aim of the initiative is to allow a philosophy heavyweight to speak in the media, to place news events in a broader context.

Van de weeromstuit begon ik haast te vergeten dat ik sommige van Verhaeghe’s bezorgdheden wel degelijk deel. Anno zit de moderne mens nog steeds niet lekker in zijn vel, al is het biologisch determinisme van Freud niet langer modieus. Naar aloude Joodse traditie wordt zo’n onschuldig madkt overladen met alle zonden des volks en vervolgens de woestijn in gedreven.

De utopie van de vrije markt – Hans Achterhuis – Google Books

Onze tijd, zo lezen we, is een ‘constante hoogmis voor onheilsprofeten en populistische politici’, die graag een klaagzang aanheffen over de kwalen van de moderne maatschappij.

Een toonbeeld van dat soort nattevingerwerk is zijn argument dat loser tegenwoordig ‘het voornaamste scheldwoord’ op de speelplaats is. In vergelijking met dergelijke sobere hypothesen, gebaseerd op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, is het verhaal van Paul Verhaeghe over de afbrokkeling van identiteit, de teloorgang van autoriteit en de malaise van het neoliberalisme in het beste geval sterk overtrokken, en anderszins pure speculatie.

What do you want to do? No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams. Heeft hij hetzelfde onderzoek gedaan voor woorden als sucker populair in mijn tijdsukkel, schlemiel een 19de-eeuws Jiddisch woordmislukkeling, slapjanus?

Hoe dan ook is Verhaeghe’s kritiek niet consequent: