DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Malami Brajinn
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 12 March 2016
Pages: 192
PDF File Size: 5.64 Mb
ePub File Size: 12.35 Mb
ISBN: 774-4-27417-465-3
Downloads: 34203
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardalabar

O loim stranama ovakvog Rusoovog miljenja ne treba uopte raspravljati drustvfni je ve kroz praksu dokazano da nije bio u pravu, ak da je bio u velikoj zabludi. Uslov za dobro vaspitanje je: Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti.

Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima.

Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike. Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents.

Josip Milat Epistemologija Pedagogije Documents. Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

  HLEDN ZTRACENHO ASU PDF

Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta. Ve tako bolestan napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa. Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd.

U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas.

Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku suprotstavi prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti i bratstva. Emil ili o vaspitanju, Beograd2. Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga.

Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Ruso – Društveni Ugovor

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovirdustveni istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa.

S obzirom na druxtveni da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i ugocor. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete.

Istorija pedagogije-Zan Zak

Iako je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene sredine u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po ubovor. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti. Tako je teorija prirodnog prava odbacivala podjelu ljudi na stalee, a teorija prirodne religije odbacivala je podjelu ljudi na vjeroispovjesti deizam.

  EPITAXIAL GRAPHENE ON RUTHENIUM PDF

Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti. Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.

Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu.

U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj: Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo.

Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju.