DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Jukasa Gosida
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 19 April 2018
Pages: 191
PDF File Size: 1.9 Mb
ePub File Size: 13.44 Mb
ISBN: 149-5-83645-904-7
Downloads: 88997
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltishicage

Republika Srpska (1992–1995)

U potonjem slucaju komisija nastavlja s radom kako je gore predvidjeno. Suradnja Duznosnici i tijela Stranaka, njihovih kantona i opcina, te svaki pojedinac koji djeluje po odobrenju takvog duznosnika ili tijela, moraju u potpunosti suradjivati s komisijom, ukljucujuci pruzanje trazenih obavijesti i drugu pomoc.

U slucaju sporova unutar komisije predsjedateljeva je odluka konacna. Europska povelja za regionalne ili manjinske jezike, U pravilu se od drzavljana koji vise ne zive u opcini u kojoj su prebivali Posebice, slijedom te Rezolucije na teritoriju BiH bit ce odmah zatvoreni svi zarobljenicki logori a predstavnicima Medjunarodnog odbora Crvenog kriza bit ce dopusteno I popisati sve osobe zadrzane protiv njihove volje i II posjetiti svako mjesto koje sporxzum vaznim.

Kao strucnjaci na zadatku clanovi osoblja Dejtinski uzivat ce imunitet u odnosu na osobno uhicenje ili zatocenje.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

Amnestija Sve izbjeglice i prognanici koji su se vratili, a optuzeni su za kazneno djelo, osim za ozbiljna krsenja medjunarodnog humanitarnog prava koja su definirana u Statutu Medjunarodnog suda za ratne zlocine na prostoru bivse Jugoslavije nakon 1.

Posebne odgovornosti Stranaka 1 Stranke ce u potpunosti suradjivati s IPTF-om i u tom smislu dat ce upute svim svojim sluzbama za primjenu zakona. Takvi postupci ce osigurati podnosenje odgovarajucih pismenih iskaza te, nakon odluke Vijeca, usmeno iznosenje argumenata ili predocenje dokaza. Stoga se Stranke ovime slazu i slobodno obvezuju da ce u potpunosti postovati teksf obveze izlozene u dejtonwki Aneksu. Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u daljnjem tekstu “entiteti”.

  DIGITECH DSP 128 MANUAL PDF

Stranke su se slozile: Primjena zakona 1 Kao sto je predvidjeno u Clanku 3 2 c Ustava sprazum Aneksu 4 Opceg okvirnog sporazuma, Stranke ce na podrucjima pod njihovom jurisdikcijom svim osobama osigurati bezopasan i siguran okolis, time sto ce odrzavati agencije za primjenu zakona koje ce djelovati u skladu s medjunarodno priznatim standardima i uz postivanje medjunarodno priznatih judskih prava i temeljnih sloboda, te poduzimati druge mjere koje budu potrebne.

Zastupnicki dom sastoji se od 42 clana, detonski kojih su dvije trecine izabrane s podrucja Federacije, a jedna trecina s podrucja Republike Srpske.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場-

Financije 1 Parlamentarna skupstina svake godine na prijedlog Predsjednistva usvaja proracun koji obuhvaca izdatke potrebne za obavljanje poslova iz nadleznosti ustanova Bosne i Hercegovine i podmirivanje medjunarodnih obveza Bosne i Hercegovine. Moja ce Vlada pomoci i, na odgovarajuci nacin omoguciti funkcioniranje te pruge.

Svaki let vojnih letjelica s nepokretnim krilima ili helikoptera u Bosni i Hercegovini bez izricitog dopustenja zapovjednika IFOR-a podlijegat ce vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu vojne sile radi osiguranja postovanja.

Koristenje prava glasa izbjeglica valja tumaciti kao potvrdu njihove namjere povratka u Bosnu i Hercegovinu. Stranke se moraju sastati u roku od petnaest dana nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma kako bi razmotrile kojom infrastrukturom ce upravljati poduzece. To ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, obuku i operacije.

Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede hrvatskom drzavnom osoblju ili imovini, ili privatnom osoblju ili imovini podnosit ce se preko hrvatskih drzavnih vlasti odredjenim predstavnicima NATO-a. Imajuci na umu da ce komisija koristiti medjunarodnu ekspertizu, Stranke traze da predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj imenuje preostala dva clana, te da jednog od njih odredi za predsjednika komisije.

  LEM T4A PDF

Osoblje NATO-a nosit ce identifikacijske oznake koje hrvatske vlati mogu zatraziti na uvid, ali takvi zahtjevi ne smiju sprecavati ili otezati operacije, obuku i pokrete.

Konvencija protiv mucenja i drugih okrutnih, necovjecnih ili ponizavajucih postupaka ili kazni, Vlasti Republike Bosne i Hercegovine prihvatit ce kao valjane, bez placanja pristojbe ili naknade, vozacke dozvole koje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlasti.

Obavijest Ddejtonski su duzne djelotvorno obavijestiti cijelo podrucje Bosne i Hercegovine o uvjetima ovog Sporazuma. Komisija odlucuje vecinom glasova svojih clanova. Medjunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 8.

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

Odluka ce biti konacna i obvezujuca, i Stranke ce je provesti bez odgadjanja. Arbitri primjenjuju relevantna pravna nacela i nacela pravicnosti. Nadleznosti i odnosi izmedju ustanova Bosne i Hercegovine i entiteta 1 Nadleznosti ustanova Bosne i Hercegovine. S te tocke zapadno cestom 19 do mjesta gdje ona ulazi u predgradje Sarajeva 34TBP Medjunarodni ugovor o gradjanskim i politickim pravima,te njegovi Alternativni protokoli iz Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede drzavnom osoblju ili imovini, ili privatnom osoblju ili imovini Republike Bosne i Hercegovine, podnosit ce se preko drzavnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine odredjenim predstavnicima NATO-a.